8
 
Klik hier om te bestellen
Dit meest recente boek (mei 2013) over hertrouwen na een echtscheiding is een logisch vervolg op ‘Gebroken en toch Heel’, de weg van herstel na een echtscheiding.

Hertrouwen is binnen de Christelijke wereld een omstreden onderwerp. De voor- en tegenstanders staan lijnrecht tegenover elkaar en bijna niemand bekommert zich om de vele honderden echtparen die een dergelijke stap al gezet hebben. En wie helpt de gescheiden mensen die worstelen met de vraag of ze al dan niet een nieuwe relatie aan mogen en kunnen gaan?

Na een hoofdstuk over de Bijbelse achtergronden van echtscheiding en hertrouwen worden de goede en niet goede redenen om te hertrouwen besproken. Ook wordt de basis van het christelijke huwelijk opnieuw benadrukt.

De overige hoofdstukken geven aan de potentiële hertrouwkandidaten veel stof tot nadenken over de verwachtingen van de nieuwe relatie. De valkuilen en mogelijke uitdagingen voor de nieuwe relatie worden eerlijk onder de loep genomen en elk (deel) hoofdstuk geeft de lezer een aantal vragen te beantwoorden. De vraag:”Is het wel wijs voor jou om te hertrouwen?” wordt nadrukkelijk gesteld.

Potentiële hertrouwkandidaten wordt geadviseerd te zorgen voor een goede voorbereiding op hun huwelijk en daarbij ruim de tijd te nemen. Aan de praktische en emotionele gevolgen die je meeneemt vanuit de eerdere relatie wordt een apart hoofdstuk gewijd. Het laatste hoofdstuk van het boek behandelt het samenvoegen van twee gezinnen. Samen met een ervaringsdeskundige geeft de schrijver een kijkje in de keuken van het samengestelde gezin. Het trouwen ‘in een samengesteld gezin’ geldt als het springen op een rijdende trein: de reis is al in volle gang en jij zult je moeten aanpassen! Het boek bevat een aantal testen die mensen verder kunnen helpen om een juiste beslissing te nemen. 
 
 
© 2015 Heartwork Coaching