8
 


Regelmatig vindt op zaterdag een lotgenotendag plaats. Ook vinden er vrijwel maandelijks ontmoetingsavonden plaats in onder andere Drachten, Arnhem, Zwolle, Eindhoven, Houten, Gorinchem, Zeeland en in de omgeving van Rotterdam/Dordrecht. Gescheiden Christenen uit alle gezindten (en uiteraard mensen die nog midden in het proces zitten) komen dan bij elkaar om hun ervaringen te delen, elkaar te bemoedigen en om bemoedigd te worden. Naast een tijd van onderwijs en het uitwisselen van persoonlijke ervaringen is er ook ruim tijd voor gebed en persoonlijke opbouw. 
Kijk in de agenda van deze website voor de exacte plaatsen en tijdstippen.
In Houten vinden de ontmoetingsavonden plaats die vooral gericht zijn op christenen uit de Reformatorische gezindten. Voor meer informatie hierover kan contact gezocht worden met: info@forestconsult.nl

Amersfoort en Gorinchem - Lotgenotendag 
De lotgenotendagen vinden plaats op zaterdag. De tijdstippen verschillen iets dus kijk in de agenda voor de juiste locatie en tijd.  De kosten van de lotgenotendag is 10 euro. Dit is inclusief een eenvoudige lunch. De contactpersoon kan u alles vertellen over de te rijden route en nadere bijzonderheden. Voor de data van de ontmoetingsavonden verwijzen we naar onze agenda.

Drachten
De lotgenotenavonden in Drachten worden gehouden in ‘t Fonteintje aan de Bolder 75 te Drachten. Dit is in het gebouw van Baptistengemeente Bethel. Het programmadeel vindt plaats van 20.00 uur tot 22.00 uur, en vanaf 19.30 uur is de zaal open en is er koffie/thee. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Edith Wielhouwer, email: edithwielhouwer@gmail.com

Eindhoven

De bijeenkomsten in Eindhoven worden georganiseerd door Paul Sonnemans en zijn team. De ontmoetingsavonden worden gehouden bij één van de deelnemers thuis. 
Het programma is van 20 – 22 uur.  Inloop met koffie vanaf 19.30 uur. Voor meer informatie kunt u kijken op www.zorgnaechtscheiding.dse.nl en mailen met: zorg.na.echtscheiding@dse.nl 

Rotterdam/Dordrecht/Alblasserwaard e.o. 
De ontmoetingsavonden in de regio Rotterdam/Dordrecht worden georganiseerd door Pascalle Impens van ‘Opnieuw Op Weg’. Voor meer informatie mail naar contact@pascalleimpens.nl 
Daarnaast organiseert Pascalle verwerkingscursussen in de omgeving van Dordrecht en ook in Amersfoort. Kijk in de agenda of op de site www.opnieuwopweg.nl voor meer informatie.

Zwolle 

Vanaf half acht is er koffie en de avonden duren van 19.45 – 21.45 uur. Plaats van samenkomen is de Sionskerk, Glanerbeek 19, 8053 BA Zwolle. Voor meer informatie over de avonden in Zwolle kun je mailen naar: ervaringsavonden@gmail.com

Arnhem

De ontmoetingsavonden worden gehouden bij één van de deelnemers thuis. Als contactpersonen treden Erika Bossuyt en Hans Nijntjes op. Voor meer en actuele informatie zijn zij te bereiken via nijntjes@xs4all.nl. of via telefoonnummer 06-49120295 of 06-200189611

Houten

De ontmoetingen in Houten vinden plaats in De Molenoffice Papiermolen 30, unit 3.02,  3994 DK Houten . Voor meer informatie kun je terecht bij Annelies Bos, info@forestconsult.nl.

Op de meeste ontmoetingsavonden wordt een bijdrage van 5 - 7,50 euro per persoon gevraagd voor zaalhuur, koffie en overige kosten. Laat dat echter geen bezwaar zijn om toch te komen!

Zeeland
Ook in Zeeland is vanaf 2017 een ontmoetingsgroep actief. De plaats van samenkomst is nog niet helemaal zeker. Er wordt naar gestreefd om dit in Goes te laten plaatsvinden zodat het centraal is en ook voor mensen uit West Brabant te bezoeken is. Alle informatie over deze groep krijgt u bij Marieke Wondergem,    herstelnaechtscheideingzeeland@gmail.com

Gorinchem
In Gorinchem is in 2017 gestart met afwisselend lotgenotendagen en ontmoetingsavonden. Kijk in de agenda om te zien wanneer welke activiteit is. Marius van Doorn (mariusvdn@gmail.com) kan u er meer over vertellen.

Aanmelden
Voor de lotgenotendagen op zaterdag kunt u zich aanmelden via de email adressen die u vindt in de agenda. Om te weten op hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen ivm. de lunch vragen we u om aan te geven welke van de dag(en) u van plan bent om te bezoeken. Wilt u zich aub. aanmelden vóór 12.00 uur op de vrijdag voorafgaande aan de lotgenotendag?

Voor de meeste ontmoetingsavonden hoeft u zich niet van te voren aan te melden, muv. die in Papendrecht/Rotterdam, Houten en Zeeland. Maar het mag natuurlijk altijd. We vinden het altijd leuk om te weten dat u komt! Kijk bij de plaats naar de naam en het emailadres van de contactpersoon en de eventuele bijzonderheden..
 
 
 
© 2021 Heartwork Coaching