8
 


Christenen die zelf door een echtscheiding zijn gegaan weten hoe moeilijk het is om staande te blijven bij alle vragen en meningen van mensen om hen heen. De pijn en onbegrip die zij ervaren hebben willen ze vaak gebruiken om lotgenoten een zelfde ervaring te besparen. Deze mensen worden opgeroepen zich via info@heartworkcoaching.nl aan te melden om als gespreksleider mee te werken aan de lotgenotendagen. Zou het niet fantastisch zijn als u met uw ervaring anderen tot steun en bemoediging kunt zijn? Uw pijn en verdriet wordt dan gebruikt als een zegen voor anderen!

Financieel ondersteunen
Het opbouwen van een netwerk en organiseren van activiteiten voor mensen die door een echtscheiding (zijn ge-) gaan kost tijd en geld. Zeker in het begin zal geïnvesteerd moeten worden om de organisatie van de grond te krijgen. Als u dit werk belangrijk vindt en ons daarbij wilt helpen met financiële of praktische ondersteuning, dan stellen we dat op hoge prijs. U kunt daartoe een gift overmaken op giro 7350609 t.n.v. Heartwork te Amersfoort of contact met ons opnemen via info@heartworkcoaching.nl


 
 
 
© 2021 Heartwork Coaching