8
 

Klik hier om te bestellen
"Gebroken en toch heel" helpt personen die door een echtscheiding (zijn ge-) gaan de fasen van de lange weg van herstel te herkennen en toe te passen op hun eigen situatie. Het boek is geschreven vanuit een Christelijk perspectief en gaat dus verder dan de meeste boeken over dit onderwerp. Behalve de traumatische ervaring van de gebroken relatie komen de geestelijke aspecten van een echtscheiding aan de orde. De Bijbel als Gods woord zegt immers dat God de echtscheiding afkeurt. Maar wat nu als er menselijk geen andere oplossing is dan de relatie te verbreken? Voor veel Christenen is deze omstandigheid een extra emotionele belasting op de lange weg naar herstel van een echtscheiding.

De ladder beklimmen
Verdeeld over vier hoofdstukken wordt de lange weg besproken die een gescheiden persoon moet gaan om weer helemaal inde vrijheid te kunnen staan. Vanaf “De eerste emoties” en via de pijnlijke ervaringen in “Het zwarte gat” kan de lezer aan de slag met het hoofdstuk dat zich bezig houdt met “Ik mag er zijn.” Het laatste hoofdstuk helpt om “Opnieuw op weg” te gaan en de blik op de toekomst te richten. In het boek wordt de weg tot herstel weergeven als een lange ladder met vele sporten. Je zult de sporten van de ladder één voor één moeten beklimmen om bovenaan te komen. Daar wacht een nieuwe toekomst.En daar sta je dan! Je bent in verwarring, je wereld stort in en je hebt het gevoel dat je nergens heen kunt. Je zegt: ‘Nee, niet wij! Nee, niet ik! We hebben toch altijd gezegd dat het woord “echtscheiding” niet in ons woordenboek voorkomt!? En hoe kan het dan dat ik nu hier sta. Alleen! God, we vertrouwden zo op U. Here, help ons toch, help ons toch... Help ons... Help!’

Mensen die door een echtscheiding gaan of zijn gegaan zullen deze vertwijfelde uitroepen kennen. Het is een onderdeel van het proces dat begint op het moment dat één van beide partners aangeeft de huwelijksrelatie te willen beëindigen. Voor de één komt deze mededeling als een volslagen verrassing, terwijl een ander het wellicht al een tijdje heeft zien aankomen. Voor de één is het besluit om de relatie te beëindigen een stap die na vele jaren tot stand is gekomen, terwijl de ander misschien pas recent heeft besloten een eind aan het huwelijk te maken. Wie je ook bent en hoe je ook in deze scheiding staat, het nemen of ondergaan van het besluit tot separatie en echtscheiding komt aan als een mokerslag en brengt de diepste emoties in je naar boven. Het maakt krachten en gevoelens in je los die onbekend voor je zijn. En die gevoelens zijn zó overweldigend dat je je niet kunt voorstellen dat je dit ooit zal kunnen verwerken. De paniek, de uitzichtloosheid, de kinderen, de financiën, de angst, de omgeving, de kerk, je eigenwaarde; alles lijkt in een blender tot een grote ondoorzichtige massa gemalen te worden! En jij? Je lijkt weg te zakken in een groot, diep, donker gat. En je weet het zeker: Hier kom ik nooit meer uit! Je bent gebroken en ziet alleen nog maar de brokstukken om je heen liggen.
En toch: voor jou is dit een boek van hoop. Want terwijl jij misschien op het diepste punt in je leven zit, wil onze God je daaruit bevrijden! Bevrijden van de pijn en het verdriet. Zodat je vrij bent in Hem.
Je kunt je nu nog niet voorstellen dat er ooit een dag zal komen dat je je weer vrij zult voelen. Maar het is zijn verlangen om je juist in deze omstandigheden op te richten en zijn grote liefde aan je te openbaren. God laat zijn kinderen niet los. Ook jou niet! Geloof je dat?

Dit boek wil je helpen om door de fasen van je echtscheidingsproces heen te gaan. Durf je dat aan? Durf je het aan om de pijn te ervaren en jezelf eerlijke vragen te stellen? Durf je het aan om God te ontmoeten en met Hem te praten over je pijn en je verbroken relatie? Om niet te luisteren naar het gefluister in de kerk of om de steelse blikken gewoonweg te negeren? Durf je aan de hand van de Vader de hoge ladder te beklimmen die je vanuit deze diepe put brengt tot het punt dat je uit kunt roepen: ‘Ik ben Vrij!’?
De ladder die ik jou in dit boek laat beklimmen is hoog. Pas helemaal bovenaan de ladder zul je, uitkijkend over je leven, kunnen roepen: ‘Ik ben vrij!’ Het is nodig om de hele ladder te beklimmen, want anders zul je niet aan de top kunnen komen. Dat is het onvermijdelijke van een ladder. Sommige sporten zijn voor jou misschien wat gemakkelijker dan andere. En misschien word je onderweg wel eens zo moe, dat je even moet rusten. Dan doe je dus wat langer over de klim naar de volgende sport. Sommige van je lotgenoten zijn zelfs in het begin wel eens van de ladder afgestapt, omdat de weg omhoog té moeilijk, té steil leek. Maar als ze dan anderen zagen klimmen en soms van boven de vreugdekreet: ‘Ik ben vrij!’ hoorden klinken, probeerden ze toch weer die eerste stap te zetten.
Als je boven aan de ladder staat en alle voorgaande sporten hebt beklommen, dan kijk je vol ontzag rond in het land van jouw vrijheid. Vrijheid in God en vrijheid in jezelf. Je leven en je relatie is onmiskenbaar gebroken en toch zie je nu dat je volledig ‘heel’ bent: ‘Gebroken en toch heel!’

Dit boek wordt geschreven vanuit de wetenschap dat God door zijn Zoon Jezus onze zonden op Zich heeft genomen en een Vader wil zijn voor ieder die in Hem gelooft.
Misschien vraag jij je af of dit nou zo expliciet hier in deze inleiding gezegd moet worden. Het antwoord hierop is ‘ja’, want ik wil dat je weet dat God jou niets verwijt als je jouw relatie en de omstandigheden daarin voor Hem neer hebt gelegd en vergeving hebt gevraagd voor de dingen die jij daarin verkeerd hebt gedaan.

In het eerste hoofdstuk gaan we onder andere kort in op enkele meningen die de kerk gevormd heeft op basis van de tekst ‘God haat de echtscheiding’. En terwijl jij worstelde met jouw situatie; terwijl jij God misschien wanhopig om uitkomst bad en probeerde alles zo goed mogelijk te doen, waren er misschien wel christenen om je heen die jou precies wisten te vertellen dat scheiden toch echt verboden is volgens de Bijbel. En misschien kijken de mensen in jouw kerk je nog steeds met scheve blikken aan. Je bent immers gescheiden!
Mag ik jou hier op deze plaats om vergeving vragen voor de pijn die ik en mijn medechristenen jou hebben aangedaan? Ik wil niet beoordelen of de scheiding ‘terecht’ was of niet. Ik zie je pijn en je verdriet, en met dit boek wil ik proberen jou een steuntje in de rug te geven om weer vrij te worden.
Hoofdstuk 1 wil ik gebruiken als inleiding om opvattingen en meningen over huwelijk, echtscheiding en hertrouwen kort te bespreken. In hoofdstuk 2 geef ik een samenvatting van de negentien stappen die ik met je wil doorlopen op de weg van het verwerken van je echtscheiding. We beginnen daarmee in hoofdstuk 3, als we de eerste emoties die horen bij een echtscheiding onder de loep nemen. In hoofdstuk 4 wordt de moeilijke periode besproken, waar ieder die een echtscheiding meemaakt doorheen gaat. Vanaf hoofdstuk 5 gaan we bouwen aan een nieuwe toekomst en daarbij beginnen we met jouw persoonlijk welbevinden, om dan in hoofdstuk 6 verder te gaan met de plannen voor een nieuwe toekomst. Hoofdstuk 7 is de afsluiting van dit boek, waarbij we kort terugkijken op het werk dat je dan inmiddels hebt gedaan.

Ik hoop dat je rustig de tijd wilt nemen om de ladder naar de vrijheid te beklimmen. Experts gaan ervan uit dat je minimaal twee tot vijf jaar nodig hebt om volledig door het proces van echtscheiding heen te gaan. Sommigen doen het wat sneller, anderen doen er nog wat langer over. Probeer iemand te vinden met wie je over jouw hersteltraject kunt praten. Misschien ken je lotgenoten? Is er een Celebrate Recovery in jouw buurt? Is jouw dominee, voorganger of pastoraal medewerker de juiste persoon? Heb je een goede vriend of vriendin die met jou de klimtocht aan wil gaan? Er zijn ook gespecialiseerde relatiecoaches die je hiermee kunnen helpen. Omdat er veel emotie en pijn zal loskomen, adviseer ik je om iemand te kiezen van hetzelfde geslacht als jij. Je kunt ook voor een echtpaar kiezen. Realiseer je dat je kwetsbaar bent in dit proces van herstel en dat je geneigd zult zijn troost te zoeken bij een ander. Daar is helemaal niets mis mee! Maar troost zoeken bij iemand van het andere geslacht kan al snel leiden tot een ‘reboundrelatie’ (zie verder in dit boek ) en dat wil ik je zeker ontraden.

Ben je klaar om te starten?


 
 
 
© 2021 Heartwork Coaching